Iris Reticulata Black & White  •  Time-Lapse

Iris Reticulata

Iris Reticulata || Etching || 420 mm x 245 mmLoading